Ψάρι ενυδρείο

Alestes baremoze

Alestes baremoze

Οι ενδοειδικές σχέσεις είναι όλο και λιγότερο καλές με την ηλικία. Οι νεαροί είναι ειρηνικοί εάν μετράνε λιγό...