Βάση στόματος σε ψάρια ενυδρείων

MOUTH ENFER - Αυτά τα ψάρια τρώνε στο πάτωμα του ενυδρείου

Supère Mouth - Αυτά τα ψάρια τρώνε στην επιφάνεια του ενυδρείου

Τερματικό στόμα - Αυτά τα ψάρια περιμένουν να πέσουν τα τρόφιμα από την επιφάνεια

Ψάρι ενυδρείο

Microgeophagus ramirezi

Microgeophagus ramirezi

Το ψάρι emmocryptocharax elegans είναι ένα ψάρι γλυκού νερού που ανήκει στην οικογένεια Characidae, η οποία περιλαμβάνει επίσ...