Βάση στόματος σε ψάρια ενυδρείων

MOUTH ENFER - Αυτά τα ψάρια τρώνε στο πάτωμα του ενυδρείου

Supère Mouth - Αυτά τα ψάρια τρώνε στην επιφάνεια του ενυδρείου

Τερματικό στόμα - Αυτά τα ψάρια περιμένουν να πέσουν τα τρόφιμα από την επιφάνεια

Ψάρι ενυδρείο

Muraena lentiginosa

Muraena lentiginosa

Τα πτερύγια είναι διαφανή, φοράει ένα ζευγάρι barbels στο άνω χείλος. Το στόμα του είναι συμπληρωματικό. Μια μεγά...