Μορφές ουρών σε ψάρια ενυδρείων

Queue de poisson en lyre
Ουρά Λύρας

Queue de poisson en croissant
Ημισέληνος

Queue de poisson ronde
Στρογγυλή ουρά

Queue de poisson de voile
Πανι ΠΛΟΙΟΥ

Queue de poisson en fourchue
Ουρά τετράγωνο

Queue de poisson en trapèze
Τραπεζοειδές ουρά

Ψάρι ενυδρείο

Muraena lentiginosa

Muraena lentiginosa

Τα πτερύγια είναι διαφανή, φοράει ένα ζευγάρι barbels στο άνω χείλος. Το στόμα του είναι συμπληρωματικό. Μια μεγά...