Μορφές ουρών σε ψάρια ενυδρείων

Queue de poisson en lyre
Ουρά Λύρας

Queue de poisson en croissant
Ημισέληνος

Queue de poisson ronde
Στρογγυλή ουρά

Queue de poisson de voile
Πανι ΠΛΟΙΟΥ

Queue de poisson en fourchue
Ουρά τετράγωνο

Queue de poisson en trapèze
Τραπεζοειδές ουρά

Ψάρι ενυδρείο

Leporinus lacustris

Leporinus lacustris

Το Brycon Rubricauda είναι ένα ψάρι γλυκού νερού που ζει σε ποτάμια και ποτάμια στη Νότια Αμερική. Έχει μια μάλλον απο...